12 jun 2009 10:56

Remgeld voor huisbezoeken

Huisbezoek geneesheer goedkoper voor kinderen tot 10 jaar

Huisbezoek geneesheer goedkoper voor kinderen tot 10 jaar

Kinderen tot 10 jaar betalen binnenkort minder remgeld voor huisbezoeken van de geneesheer. De ministerraad heeft daarover een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd (*).

Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx beperkt het remgeld, dat is het persoonlijk aandeel dat de patiënt betaalt, tot twee maal de kostprijs die een patiënt betaalt voor een consultatie bij de geneesheer in het kader van het globaal medisch dossier.(4,02 euro of 1,03 euro voor de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming).

Dat komt dus neer op maximum 8,04 euro en 2,06 euro voor de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming bij een huisbezoek. Gezinnen besparen dus 4 euro per bezoek. In 2008 ontvingen 280.434 kinderen thuis het bezoek van hun huisarts.

De maatregel treedt ten laatste op 1 oktober 2009 in werking. 

(*) tot wijziging van art. 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.