20 feb 2004 16:00

Renovatie en uitbreiding van het Congressenpaleis te Brussel

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, nam de Ministerraad akte van en ging hij akkoord met het initiatief van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) om een gespecialiseerde dochteronderneming op te richten (*) in het kader van het renovatie- en uitbreidingsproject van het Congressenpaleis te Brussel.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, nam de Ministerraad akte van en ging hij akkoord met het initiatief van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) om een gespecialiseerde dochteronderneming op te richten (*) in het kader van het renovatie- en uitbreidingsproject van het Congressenpaleis te Brussel.

Het maatschappelijk doel van deze dochteronderneming zou zowel de renovatiewerken omvatten, die nuttig zijn voor het volbrengen van de meest uiteenlopende activiteiten welke voor de toekomstige ontwikkeling van de Congressenpaleis borg kunnen staan, als de uitbating en het beheer van die activiteiten. Dit maatschappelijk doel moet nog worden afgerond en zal daarna worden voorgelegd aan de goedkeuring van een volgende Ministerraad, samen met een financieel plan en de essentiële bepalingen van de toekomstige statuten van de dochteronderneming. (*) overeenkomstig artikel 2, § 2, van de organieke wet van 2 april 1962.