25 apr 2014 18:28

Renovatie van het Koninklijk Conservatorium in Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van de staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de renovatie van het Koninklijk Muziekconservatorium in Brussel. 

Het ontwerp machtigt de Regie der Gebouwen om samen te komen met de Franse en de Vlaamse Gemeenschap om een vennootschap op te richten die de renovatie en het beheer van het Koninklijk Conservatorium mogelijk moet maken. 

In het conservatoriumgebouw zijn grote werken nodig. Om die werken te kunnen financieren heeft een studie aangetoond dat de meest geschikte oplossing erin bestond de renovatie en de latere uitbating van de site van het muziekconservatorium toe te vertrouwen aan een vennootschap waarin de federale overheid, de Vlaamse en de Franse Gemeenschap elk voor een gelijk deel aandeelhouder zijn. Om de verdere realisatie van dit scenario mogelijk te maken vertrouwt de ministerraad aan de Regie der Gebouwen een dubbel mandaat toe tot de creatie van een vennootschap en de inbreng van het gebouw. De Vlaamse en de Franse Gemeenschap leggen eveneens een vergelijkbaar mandaat voor voor de creatie van de betrokken vennootschap. Een voorafgaande aandeelhoudersovereenkomst wordt afgesloten die de principes en de verbintenissen met betrekking tot de renovatie en het beheer van de site vastlegt. 

Tot op het ogenblik van de gunning van de renovatieopdracht door de vennootschap blijft het Muziekconservatorium verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer en het normale en operationele onderhoud van het gebouw. De Regie der Gebouwen blijft instaan voor de dringende veiligheidswerken aan het gebouw.