23 mrt 2021 10:48

Renovatie voor sociale woonblok Pleisterstraat

De sociale woningen in de Pleisterstraat 2-14 in Elsene zullen een grondige renovatie ondergaan. Deze werken worden uitgevoerd onder leiding van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, en volgen op een grote renovatiegolf die openbare huisvestingsmaatschappij BinHôme eerder al uitvoerde voor zijn ander vastgoed. De werken zouden een kleine 2 jaar duren. 

Voor het ontwerp van de renovatie hielden studiebureaus MDW Architecture, B.E. Delvaux en Matriciel rekening met uiteenlopende doelstellingen. Enerzijds wil het project het comfort van de bewoners verhogen en het gebouw duurzamer maken, anderzijds wil het een belangrijk stukje erfgoed behouden.

Licht, ruimte en tuinen

De indeling van het gebouw wordt aangepast om meer ruimte te creëren. Hiertoe worden ook drie volumes toegevoegd aan de achterzijde, om de woonkamers open te trekken naar de tuin toe. De meeste flats zijn doorzonwoningen, waarbij de woonkamer het gebouw doorkruist en dus profiteert van ramen aan beide zijden. De meeste woningen zullen een eigen privétuin of balkon hebben, en ook de gemeenschappelijke tuin wordt opgefrist.

Elsens erfgoed

Het wooncomplex met zijn karaktervolle baksteengevel werd net zoals de rest van de Voltawijk ontworpen in 1925 door architect Joseph Caluwaers. De gevels worden gerestaureerd, en de uitbreiding aan de achterzijde werd gestoeld op het werk van de oorspronkelijke architect. Het renovatieproject die nu van start op 22 maart gaat werd gemaakt in overleg met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Het gebruikt dezelfde baksteen en verticale lijnvoering. Het spel van open en gesloten vlakken, benadrukt door reliëf, sluiten hierbij aan, en geven tegelijkertijd het nieuwe deel een unieke, eigentijdse uitstraling.

Duurzaam renoveren

Om het gebouw energiezuiniger te maken, worden de muren langs de binnenzijde geïsoleerd en worden er een nieuwe boiler en een ventilatiesysteem dubbel flux, waarbij de lucht mechanisch wordt aan- en afgevoerd met warmterecuperatie, geïnstalleerd.

De werken worden uitgevoerd door aannemer Renotec voor een bedrag van ruim € 8,2 miljoen, wat voor 98% wordt gefinancierd door Beliris en 2% door BinHôme via een subsidie van de gemeente Elsene voor de ontwikkeling van de binnentuin tot een semi-publieke groene ruimte.

Met de steun van

  • Karine LALIEUX, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Gehandicapte personen, Armoedebestrijding en Beliris,
  • Christos DOULKERIDIS, burgemeester van de gemeente Elsene,
  • .Audrey LHOEST, schepene van groenvoorzieningen en aanplantingen,
  • en de leden van de gemeenteraad van Elsene.

Karine Lalieux, Minister van Pensioen en Maatschappelijke Integratie, belast met gehandicapte personen, armoedebestrijding en Beliris: "Al meer dan 20 jaar revitaliseert Beliris de meest kwetsbare wijken in Brussel door het herinrichten van openbare ruimten, gemeenschapsvoorzieningen die leven brengen in de wijken en door het creëren en renoveren van sociale woningen. Met meer dan 1.000 woningen op zijn naam stelt Beliris zijn knowhow ten dienste van het Brusselse Gewest. Het resultaat is concreet, met kwalitatieve, energiezuinige of passieve woningen die het architecturaal erfgoed respecteren, een goede mobiliteit garanderen en gericht zijn op voorzieningen die de sociale cohesie verbeteren. Vandaag wordt deze werf in Elsene opgestart, terwijl wij andere werken in Schaarbeek voltooien en studies lanceren voor de renovatie van gebouwen in de wijk Helmet. Het werk is nog maar net begonnen en elk nieuws als dit is goed nieuws."

Nawal Ben Hamou, Brussels staatssecretaris voor Huisvesting: "Ik ben blij dat Beliris opnieuw waardevolle steun kan verlenen aan het daadkrachtig beleid dat ik in Brussel wil voeren om kwaliteitsvolle sociale huisvesting te bekomen. De herontwikkeling van deze wijk is van cruciaal belang, vooral wanneer men bedenkt dat Elsene momenteel een van de duurste gemeenten van het gewest en van het land is. Ook in Elsene moeten de meest kwetsbare gezinnen toegang kunnen krijgen tot kwaliteitswoningen tegen een huurprijs die is aangepast aan hun inkomen. Er is dus sprake van een dubbel belang - zowel sociaal als erfgoedkundig - bij de renovatie en de herontwikkeling van dit uitzonderlijk sociale woningbouwpatrimonium.  De omvangrijke werkzaamheden waarmee Beliris vandaag van start gaat, maken deel uit van een grotere renovatiegolf die de openbare huisvestingsmaatschappij BinHôme in de hele wijk coördineert.  De arbeiderswijk Volta wordt momenteel immers gerenoveerd, net zoals de Vandeurenwijk, op een steenworp daarvandaan. Daartoe hebben wij - buiten Beliris om - alle beschikbare financiële hefbomen geactiveerd om deze opdracht tot een goed einde te brengen: het Noodplan voor Huisvesting, het Gewestelijk Huisvestingsplan, de Alliantie Wonen en de opeenvolgende vierjarenplannen voor renovatie van de BGHM. "

Audrey Lhoest, schepen van Leefmilieu en Sociale Zaken, is verheugd over de heraanleg van de tuin, die toegankelijk zal zijn voor bewoners van sociale woningen en buurtbewoners : “De gemeente wenste dit project financieel te ondersteunen en fruitbomen, banken en spelletjes voor kinderen ter beschikking te stellen, omdat het van essentieel belang is dat iedereen toegang heeft tot een kwaliteitsvolle omgeving, vooral in deze periode van klimaatcrisis.”

Simon Collignon, Vice-Voorzitter van BinHôme: "De wijk Boondael telt meer dan 400 sociale woningen van het opmerkelijke oude BinHôme-erfgoed, dat al in 1914 door de Belgische architect J. Caluwaers werd ontworpen. De bouw begon na de Eerste Wereldoorlog met arbeidershuisjes en kleine gebouwen in de Cité Volta tot aan het Relais II-gebouw dat de grens ervan markeert, en eindigde met de bouw van de Cité Vandeuren, stroomopwaarts van de wijk. Het herstel van dit historisch erfgoed draagt bij tot de herwaardering van de wijk en zijn omgeving, die doorkruist wordt door de oudste weg van de gemeente Elsene, de Boondaelsesteenweg. Met deze prachtige renovaties waait er een nieuwe wind door deze emblematische wijk van Elsene."