31 jan 2003 16:00

Responsabiliseringsbijdrage verschuldigd door de Gemeenschappen en Gewesten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van bijzondere wet goed tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. (*)

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van bijzondere wet goed tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector. (*)

Het is de bedoeling een nieuw mechanisme in te stellen waardoor de bijdrage kan berekend worden die door de Gemeenschappen en Gewesten verschuldigd is met het oog op de gedeeltelijke financiering van de gevolgen van hun beslissingen inzake het administratief en geldelijk statuut op de federale begroting van pensioenen (**). In dit systeem hangt de omvang van de responsabiliseringsbijdrage van de verschillende overheden niet langer af van de overschrijding van de trekkingsrechten maar wordt enkel bepaald door de relatieve belangrijkheid van hun weddenmassa. Deze berekeningswijze is eenvoudiger en doorzichtiger. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) de bijzondere wet van 27/4/1994 stelde een responsabiliseringsbijdrage in waarvan de vaststelling het resultaat was van ingewikkelde berekeningen gebaseerd op verschillende parameters. (**) deze responsabiliseringsbijdrage wordt vastgesteld in de bijzondere wet van 27 april 1994.