19 sep 2003 19:00

Responsabiliseringsbijdragen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2001 en 2002.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor de jaren 2001 en 2002.

Deze bijdragen moeten zo snel mogelijk bij het Fonds van de overlevingspensioenen toekomen. (*) op 24 januari 2003.