17 nov 2006 16:00

Responsabiliseringsbijdragen

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdragen voor 2006 voor de Gemeenschappen en Gewesten

Vaststelling van de responsabiliseringsbijdragen voor 2006 voor de Gemeenschappen en Gewesten

De ministerraad legde voor 2006 de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen vast die sommige werkgevers van de openbare sector verschuldigd zijn. Het ontwerp van koninklijk besluit is een voorstel van minister van Pensioenen Bruno Tobback. De bedragen van de responsabiliseringsbijdragen die de gemeenschappen en gewesten voor 2006 verschuldigd zijn, zijn dezelfde als voor 2002. - Vlaamse Gemeenschap: 7.104.687 euro; - Franse Gemeenschap: 8.427.913 euro; - Duitstalige Gemeenschap: 108.347 euro; - Waals Gewest: 518.918 euro; - Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 75.528 euro; - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: 5.439 euro, - Franse Gemeenschapscommissie: 1.836 euro. Het Overlegcomité heeft het ontwerp goedgekeurd.