14 apr 2014 16:38

Resultaat intern onderzoek bij de FOD Financiën

Uit het onderzoek van de brieven, mails en van telefoongesprekken van de BBI aan en met de heer De Gucht is gebleken dat er hem geen informatie werd doorgespeeld waar hij niet wettig toegang toe had of heeft.

Het in de pers vermelde mailbericht van 16 mei 2013 meldt aan de heer De Gucht dat documenten zijn toegevoegd aan zijn fiscaal dossier.
Het betreft documenten waartoe hij in toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur toegang moest krijgen. De toegang tot deze inlichtingen mocht hem om verschillende redenen niet ontzegd worden: hij deed immers ontegensprekelijk van een belang blijken; dat belang was voldoende in het licht van de wet zonder dat er andere voorwaarden vervuld moesten zijn. Bovendien was er geen enkele uitzondering bedoeld in artikel 6 van die wet, voorhanden.

Uit het onderzoek blijkt dus dat de heer Philipsen, Administrateur-generaal van de BBI, de wettelijke en deontologische regels heeft gerespecteerd.