01 dec 2016 11:29

Resultaten van de Belgische nationale enquête over de evolutie van de arbeidsomstandigheden en de 20ste verjaardag van de Welzijnswet

Vandaag 1 december organiseert de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een colloquium over het 20-jarig bestaan van de Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en over de evolutie van de arbeidsomstandigheden in België.

Ongeveer 21% van de Belgische werknemers werd tijdens de laatste drie jaar geconfronteerd met een herstructurering of reorganisatie op het werk. Ongeveer 15% gaven aan dat ze bang zijn om in de volgende zes maanden hun werk te verliezen.

Dat is één van de conclusies van de analyse van de Belgische gegevens over de arbeidsomstandigheden die EUROFOUND (EWCS 2015) heeft verzameld. De impact van de crisis komt naar voren in de antwoorden van de 2500 Belgische werknemers die ondervraagd werden in het kader van deze Europese studie. Sinds de lancering in 1990 geeft de Europese enquête uitgevoerd door Eurofound (Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden) een totaalbeeld van de arbeidsomstandigheden in Europa.

De Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DIOVAR) van de FOD Werkgelegenheid heeft de opdracht gegeven voor een onderzoeksproject met het oog op de analyse van de informatie van het Belgische deel van deze enquête.

Een onderzoeksteam met medewerkers van de KUL, de Ulg, de VUB en de FTU-Namur heeft zich gebogen over de gevolgen van werk op de gezondheid (met name wat betreft de psychosociale risico’s en de musculoskeletale aandoeningen), de problematiek van de oudere werknemers en van duurzaam werk, de problematiek van de herstructureringen, precaire arbeid en de meest kwetsbare werknemers.

Op basis van de in totaal 22 indicatoren van het onderzoek konden de Belgische werknemers worden onderverdeeld in 6 categorieën, op basis van de kwaliteit van hun arbeidsomstandigheden: 34% hebben een baan van uitstekende kwaliteit, 27% heeft een job van lage kwaliteit, de overige 39% vallen tussen deze twee cijfers.

Je vindt de resultaten van dit onderzoek terug op onze website.

De Welzijnswet bestaat 20 jaar

De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk viert haar 20ste verjaardag in 2016. Deze wet zorgde voor een echte kentering op het vlak van de preventie van beroepsrisico’s. In die 20 jaar is de wetgeving voortdurend geëvolueerd. Zij probeert te volgen en zich aan te passen aan de vele en steeds snellere veranderingen in de arbeidswereld.

In diezelfde context heeft de FOD Werkgelegenheid een fotowedstrijd georganiseerd op de sociale media waarbij de internauten werd gevraagd om een foto te delen rond het thema welzijn op het werk. Een twaalftal kiekjes werd gedeeld.

Het colloquium van vandaag 1 december is het slotakkoord van een jaar vol denkoefeningen over het belang van deze wetgeving. Dit evenement biedt ook de mogelijkheid om te debatteren over de automatisering en de intensivering van de arbeidsomstandigheden enerzijds, en over precaire arbeid anderzijds.

Contact

Verantwoordelijke van de Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsvoorwaarden (DIOVAR)
Alain Piette, Europees Ergonoom (Eur.Erg.)
Tel: +32 (0) 2 233 46 28 GSM +32 (0) 475 80 29 20
e-mail: alain.piette@emploi.belgique.be

 

Attaché bij de AD Humanisering van de arbeid, Focal point voor het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk (EU-OSHA)
Frank Dehasque, attaché
Tel: +32 (0) 2 233 42 28
E-mail : Frank.DEHASQUE@werk.belgie.be