COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

27 apr 2007 17:00

Retributie van de apothekers

Terugbetaling van de niet-verschuldigde retributie van de apothekers voor 2003 en 2005.

Terugbetaling van de niet-verschuldigde retributie van de apothekers voor 2003 en 2005.

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed tot uitvoering van artikel 165, laatste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. Het ontwerp is een voorstel van minister van Sociale Zaken Rudy Demotte. Het ontwerp beschrijft hoe men aan de apothekers van het bedrag van de teveel betaalde retributie in 2003 en 2005 kan terugbetalen en hoeveel: 584.208 euro voor 2003 en 13.843.471 euro voor 2005.