20 jul 2017 19:14

Revalorisatie van het bedrag van de adoptie-uitkering voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block en van minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het interprofessioneel akkoord 2017-2018 uitvoert wat betreft de adoptie-uitkeringen in het stelsel van de zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit herwaardeert het bedrag van de adoptie-uitkering met 1,7% vanaf 1 september 2017, overeenkomstig het advies van de Nationale Arbeidsraad. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot
invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van
de zelfstandigen