02 feb 2018 15:42

Revaluatie van de ontvangen offertes in het kader van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot akkoord met de intrekking van de beslissingen over de gunning van de overheidsopdracht voor de aanmaak van rijbewijzen en met de revaluatie van de ontvangen offertes.

De ministerraad gaf op 22 oktober 2012 de toestemming om een overheidsopdracht voor de aanmaak, de personalisatie en de verdeling van rijbewijzen in bankkaartmodel te gunnen. De vorige overeenkomst, die voor een periode van vijf jaar werd afgesloten, loopt af op 28 februari 2018. De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft dan ook een nieuwe aanbesteding uitgeschreven, die gegund werd door de ministerraad op 1 december 2017.

Er werd echter een belangrijke fout gemaakt bij de evaluatie van een van de offertes. Het wordt dan ook noodzakelijk geacht om de gunning van de overheidsopdracht in te trekken en tot een nieuwe evaluatie van de ontvangen offertes over te gaan.