05 mei 2017 19:30

Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat Europese richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied, in Belgisch recht omzet.

De Europese richtlijnen* breiden het toepassingsgebied van de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied uit naar de verplichte automatische uitwisseling van grensoverschrijdende voorafgaande beslissingen en voorafgaande vertrekprijsafspraken en naar de automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot de landenrapporten.

Het voorontwerp van wet zet deze richtlijnen om in Belgisch recht. Daarnaast verwijst het voorontwerp expliciet naar de wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.

*Richtlijn 2015/2376/EU (DAC 3) van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied

* Richtlijn 2016/881/EU (DAC 4) van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied