14 mrt 2003 16:00

Rijkscomptabiliteit

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit.

Dit ontwerp heeft tot doel de administratieve last voor aannemers van overheidsopdrachten te verlichten. Tot op heden moesten deze schuldeisers van de Staat hun facturen certifiëren, ondertekenen en in drievoud overmaken. De administratie van de Thesaurie kon, mits het naleven van bepaalde voorwaarden, wel afwijkingen toestaan. Het ontwerp beoogt de afschaffing van deze overbodig geworden en verouderde formaliteiten en draagt zo bij tot de administratieve vereenvoudiging van het bedrijfsleven. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1868.