16 okt 2009 16:22

Rijksdienst voor de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Benoeming van de adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, minister van Werk Joëlle Milquet, minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Pensioenen Michel Daerden beslist de heer Philippe Nys te benoemen als adjunct-directeur-generaal van de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten. De selectiecommissie van SELOR bevond de heer Nys geschikt.