09 okt 2009 13:34

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

Hernieuwing van het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat van de heer André Gaspard als adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie hernieuwt.

De heer André Gaspard is de huidige adjunct-administrateur-generaal en heeft een positieve beoordeling bekomen. Zijn mandaat wordt vanaf 1 oktober 2009 met zes jaar hernieuwd.