18 sep 2009 12:38

Rijksdienst voor sociale zekerheid

Benoeming van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Benoeming van de administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd, op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet, dat de functie van administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de heer Koen Snyders toekent. De heer Snyders wordt benoemd voor een mandaat van zes jaar dat aanvangt op 1 oktober 2009. De Selectiecommissie van Selor heeft hem als eerste geklasseerd in de groep van 'geschikte' kandidaten.