25 sep 2009 12:58

Rijksdient voor Arbeidsvoorziening

Benoeming adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Benoeming adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet heeft de ministerraad het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waardoor de functie van adjunct-administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) wordt toegekend aan mevrouw Claudette De Koninck.

De benoeming van mevrouw Claudette De Koninck gaat in op 1 oktober 2009 voor een periode van zes jaar.