23 dec 2004 16:00

Rijksregister

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, verleende de Ministerraad toestemming om een opdracht te gunnen, bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met de firma Bull met het oog op de levering van centrale informaticasystemen voor het Rijksregister.

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, verleende de Ministerraad toestemming om een opdracht te gunnen, bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, met de firma Bull met het oog op de levering van centrale informaticasystemen voor het Rijksregister.

Het is de bedoeling de dienst van het Rijksregister uit te rusten met een informatica-architectuur die het vermogen en de beschikbaarheid levert die nodig zijn voor de algemene invoering van de elektronische identiteitskaart (*)en die in staat is om zich op een soepele en snelle wijze aan te passen aan alle veranderingen op het vlak van de belasting die teweeggebracht wordt door deze algemene invoering. Deze architectuur moet tevens de evolutie van beheerssystemen van databases naar open software mogelijk maken teneinde de diensten van het Rijksregister te kunnen beveiligen en bestendigen. (*) beslissing van de Ministerraad van 20 maart 2004