19 mrt 2010 11:09

Rijksregister

Gebruik van het rijksregisternummer door overheidsdiensten

Gebruik van het rijksregisternummer door overheidsdiensten

De ministerraad heeft de gevallen vastgelegd waarin geen toestemming vereist is voor het gebruik van het rijksregisternummer. Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom en minister van Justitie Stefaan De Clerck geeft de overheden, instellingen en personen die toegang hebben tot de gegevens van het rijksregister, de toestemming om intern het identificatienummer van een natuurlijk persoon over wie ze informatie zoeken op te slaan (*). 

De bedoeling is om enkel het identificatienummer van de persoon over wie men informatie zoekt op te slaan, zodat men bij een latere consultatie enkel de gegevens van die persoon kan bekijken. 

Voor een ander doel is steeds de machtiging van het Sectoraal Comité voor het Rijksregister nodig. 

(*) om de persoonlijke levenssfeer te beschermen en op vraag van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het Sectoraal Comité van het Rijksregister.