24 okt 2003 17:00

Rijksregister van de natuurlijke personen

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de vzw Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van de wetenschappelijke navorsingsactiviteit "Analyse van het Bronchuscarcinoomregister".

Op voorstel van de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed waarbij aan de vzw Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding mededeling van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen wordt verleend in het kader van de wetenschappelijke navorsingsactiviteit "Analyse van het Bronchuscarcinoomregister".

In het kader van de overlevingsanalyse van de in het Bronchuscarcinoomregister geregistreerde longkankerpatiënten, zal statistische analyse worden uitgevoerd op geanonimiseerde gegevens. Om een exacte overleving op lange termijn te bestuderen moet éénmaal per jaar een actualisering worden uitgevoerd betreffende de patiënten uit het Bronchuscarcinoomregister die dat jaar nog in leven zijn. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen. Het ontwerp is zo opgesteld dat de bescherming van de levenssfeer van de personen waarop de informatiegegevens van het Rijksregister betrekking hebben, gewaarborgd is. De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft over dit ontwerp van besluit een gunstig advies uitgebracht.