24 jul 1998 17:00

Rijkstoelage aan de verzekeringsinstellingen in het kader van de Verze
kering kleine risico's zelfstandigen