10 jan 2003 16:00

Rijsimulator LEOPARD

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de technische assistentie van de rijsimulator LEOPARD.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het afsluiten van een meerjarige open overeenkomst van onbepaalde duur voor de technische assistentie van de rijsimulator LEOPARD.

Deze overeenkomst zal worden afgesloten met de firma THALES Communications Belgium en heeft betrekking op: - de levering van een initieel lot wisselstukken, gereedschap en de vorming van personeel voor de rijsimulator LEOPARD - het preventieve onderhoud - het correctieve onderhoud.