21 feb 2003 16:00

Rijsimulatoren CVRT en M113

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van een open opdracht voor aanneming van diensten, voor een duur van drie jaar, voor het onderhoud van de rijsimulatoren CVRT (rupsvoertuigen voor verkenning) en M113 (pantservoertuigen voor troepentransport).

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, ging de Ministerraad akkoord met het lanceren van een open opdracht voor aanneming van diensten, voor een duur van drie jaar, voor het onderhoud van de rijsimulatoren CVRT (rupsvoertuigen voor verkenning) en M113 (pantservoertuigen voor troepentransport).

Het leger beschikt over rijsimulatoren voor CVRT (2 eenheden) en M113 (3 eenheden), die geïnstalleerd zijn te Stockem/Aarlen. Deze simulatoren werden tot hiertoe onderhouden door de firma die thans THALES COMMUNICATIONS BELGIUM heet, dit in het kader van een contract dat aanvangt in 1975. Deze firma is de enige die over de nodige kwalificaties beschikt. De gewenste prestaties omvatten: - het preventieve onderhoud; - het correctieve onderhoud; - herstelling van gehelen, ondergehelen en/of modulen; - aanbrengen van wijzigingen aan de simulatoren; - andere prestaties (studies, documentatie,...).