08 apr 2011 17:16

RIZIV

Betaling van een syndicale premie in de ziekenhuissector

Betaling van een syndicale premie in de ziekenhuissector

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de betaling van een syndicale premie voorziet in de ziekenhuissector.

Het RIZIV zal een eenmalige tegemoetkoming storten van 1.951.973 euro aan het Syndicaal Fonds van de non-profitsector voor de ziekenhuizen. De storting wordt gefinancierd door de terugvordering van syndicale premies in de sector van de rusthuizen, die bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring werden gegeven.

Het ontwerp kreeg een gunstig advies van de Commissie voor Begrotingscontrole en van het Verzekeringscomité van het RIZIV. Het werd voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001, wat betreft de bijdrage met betrekking tot de syndicale premie