24 feb 2006 16:00

Roerende inkomsten

Fiscale bepalingen over roerende inkomsten

Fiscale bepalingen over roerende inkomsten

De Ministerraad keurde in tweede lezing na advies van de Raad van State een voorontwerp van wet goed, houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën. Het voorontwerp heeft als doel om enkele verbeteringen aan te brengen aan bepaalde wetteksten die lacunes of onvolkomenheden bevatten. Daarnaast biedt het een soepeler fiscale regeling van de betaling van bepaalde roerende inkomsten aan niet inwoners en van de inning van de roerende voorheffing. Zo krijgen de Belgische operatoren uit de financiële sector de mogelijkheid om grensoverschrijdende 'custody' (*) en andere aanverwante diensten te blijven aanbieden of nieuw aan te bieden in een context van internationale consolidatie en verscherpte concurrentie. De herziening van de artikelen over de roerende voorheffing biedt ook de gelegenheid om een probleem te regelen aangaande de inning van roerende voorheffing voor de dividenten die in natura worden betaald. (*) dienstverlening van in bewaring genomen financiële instumenten.