03 okt 2003 17:00

Rondetafel Zelfstandigen

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad de lijst van onderwerpen goed die op de rondetafel der zelfstandigen aan bod zullen komen (zie nota in bijlage).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, keurde de Ministerraad de lijst van onderwerpen goed die op de rondetafel der zelfstandigen aan bod zullen komen (zie nota in bijlage).

De grote thema's zullen zijn: - het pensioenstelsel, met een versterking van de eerste pijler; - de gezondheidszorg, met integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering; - de versterking van het verzekeringskarakter van de uitkeringen.