22 dec 2016 16:00

RSZ fusioneert op 1 januari met DIBISS

Op 1 januari 2017 neemt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een belangrijk deel van de opdrachten over van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). 223 personeelsleden maken de overstap naar de RSZ.

De RSZ wordt op 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de volgende opdrachten, die tot nu toe door DIBISS worden uitgevoerd:

  • de inning van de socialezekerheids-,  pensioen- en conventionele bijdragen van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten;
  • de overzeese sociale zekerheid;
  • de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de betaling van diverse premies.

De pensioenopdrachten van DIBISS gaan op 1 januari 2017 naar de Federale Pensioendienst (FPD). De rol van DIBISS als kinderbijslagfonds is op 1 september 2016 al overgenomen door FAMIFED.

Sterke instelling

De fusie is het gevolg van de zesde staatshervorming en past ook in de plannen van de federale overheid om de organisatie van de sociale zekerheid efficiënter te maken.

Door de fusie ontstaat een nieuwe, sterke inningsinstelling, die haar opdrachten met nog grotere efficiëntie kan uitvoeren en die een kwaliteitsvolle dienstverlening kan blijven bieden voor burgers,  ondernemingen en overheidsdiensten.

Praktische gevolgen

Alle diensten worden ondergebracht in het gebouw van de RSZ, aan het Hortaplein in Brussel.  Toch zullen nog niet alle 223 personeelsleden in januari al verhuizen. De RSZ start in 2017 namelijk met een grondige vernieuwing van zijn kantooromgeving. Zodra die afgelopen is, zullen ook de medewerkers hun intrek nemen in het gebouw.

Burgers en werkgevers zullen weinig van de reorganisatie merken. De RSZ garandeert hetzelfde hoge niveau van dienstverlening als DIBISS. Alle klanten van DIBISS zijn uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe contactgegevens. Wie toch nog vragen heeft, kan contact opnemen met het algemene nummer van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: 02/509 59 59.