20 nov 2020 17:41

RSZ lanceert de onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’

Veel ondernemingen worden zwaar getroffen door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom voorziet de federale regering in een stevig pakket van steunmaatregelen. Een daarvan is de toekenning van een premie die de netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten voor het derde kwartaal 2020, compenseert. De Kamer heeft de wetgeving in dit verband gisterenavond goedgekeurd. Om die maatregel te ondersteunen, lanceerde  de RSZ de voorbije dagen al de nodige informatie, en ook de onlinedienst ‘Check RSZ-compensatie’. Vanaf vandaag is deze informatie definitief.

Voor wie?

De premie wordt toegekend aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten op basis van de ministeriële besluiten van 18 oktober 2020 en 1 november 2020 en ondernemingen die zwaar zijn getroffen.

Met de onlinedienst Check RSZ-compensatie kunnen werkgevers zelf nagaan of hun onderneming in aanmerking komt voor deze premie. Het volstaat daarvoor om het KBO-nummer van de onderneming in te voeren. Als een onderneming een negatief antwoord krijgt maar toch meent in aanmerking te komen, dan kan zij bezwaar indienen met een webformulier.

Voorlopige en definitieve premie

De premie wordt in twee fasen toegekend. In de loop van november berekent de RSZ eerst een voorlopige premie, op basis van de aangiften van het eerste kwartaal 2020. Het bedrag van die premie wordt in de week van 23 november gecommuniceerd via de e-Box Ondernemingen en dan gestort op de RSZ-rekening van de werkgever.

Als de aangiften voor het derde kwartaal definitief zijn, berekent de RSZ de bijdrage voor dat kwartaal en vergelijkt die met het bedrag van de voorlopige premie. Is het bedrag hoger dan de voorlopige premie, dan wordt het verschil toegekend. Is de bijdrage voor het derde kwartaal lager dan de voorlopige premie, dan behoudt de werkgever de voorlopige premie.

Ook lage premies mogelijk

De premie kan in sommige gevallen zeer laag uitvallen, of zelfs nul euro bedragen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo is het mogelijk dat een werkgever voor een aantal werknemers al een RSZ-vermindering heeft ontvangen die de RSZ-basisbijdragen volledig of gedeeltelijk compenseert. Het kan ook zijn dat  dat de werkgever alleen maar werknemers in een flexi-job of interimstatuut  tewerkstelt.