02 mei 2019 13:46

RSZ lanceert ikwilaanwerven.be: de gids voor startende werkgevers

Vandaag heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) de nieuwe website ikwilaanwerven.be gelanceerd. Die heeft tot doel om ondernemers die overwegen om werkgever te worden, te ondersteunen in hun beslissing.

Volledig overzicht

Werkgever worden is voor ondernemers een stap die vaak veel vragen oproept. Het is niet eenvoudig om een kijk te krijgen op alle verplichtingen die het werkgeverschap met zich meebrengt. De informatie zit verspreid over veel verschillende websites en veel andere informatiebronnen.

Op ikwilaanwerven.be vinden ondernemers nu een volledig en betrouwbaar overzicht van alles wat ze moeten weten om iemand in diens te nemen. Contracten, verzekeringen, sociale verplichtingen, het komt allemaal aan bod. Een handige checklist helpt om geen enkel aspect uit het oog te verliezen.

“Het is belangrijk dat ondernemers die iemand willen aanwerven goed weten waaraan zij beginnen”, zegt Koen Snyders, administrateur-generaal van de RSZ. “Welke vragen moeten zij zich zeker stellen? Wat zijn de gevolgen van hun keuzes? Een geïnformeerde werkgever zal later minder snel in de problemen komen. Dat is niet alleen goed voor hemzelf maar ook voor zijn werknemers en de sociale zekerheid.”

Kosten inschatten

De belangrijkste vraag van een ondernemer is natuurlijk hoeveel een werknemer kost. Op ikwilaanwerven.be heeft die vraag daarom een centrale plek gekregen. Ondernemers vinden er de werknemersprofielen die typisch zijn voor hun sector. Elk profiel is voorzien van een prijskaartje dat niet alleen de totale loonkosten toont, maar ook de kostenposten waaruit het totale bedrag is opgebouwd. De kosteninschatting houdt niet alleen rekening met het loon en sociale bijdragen, maar ook met andere kosten zoals verzekeringen. Ook mogelijke RSZ-verminderingen worden vermeld.

Toch gaan de profielen over meer dan kosten alleen. Bij de keuze van een werknemer spelen nog andere overwegingen een rol. Een jobstudent kan bijvoorbeeld financieel erg voordelig zijn, maar je kunt hem maar voor een beperkte tijd inzetten. Daarom vermelden de profielen ook de andere voor- en nadelen. “We willen de ondernemer in een oogopslag alle informatie geven die hem helpt om een geïnformeerde beslissing te nemen”, zegt Koen Snyders.

Extra ondersteuning voor ondernemers

Met de nieuwe website ikwilaanwerven.be wil de RSZ ondernemers high level coachen. De RSZ kan geen dienstverlening op maat afleveren. “Daarvoor kunnen ondernemers terecht bij diverse gespecialiseerde dienstverleners”, zegt Koen Snyders. “In vele gevallen is de boekhouder of bank het eerste aanspreekpunt. Maar ook socialedienstverrichters en beroepsorganisaties hebben een specifiek aanbod voor de startende werkgever. Wij beschouwen hen als partners die een nuttige rol kunnen spelen voor een succesvol ondernemen.”

Dashboard met eigen gegevens

Een ondernemer die zich aanmeldt (met itsme of zijn eID), krijgt ook toegang tot een persoonlijk dashboard. Dat geeft hem zicht op de wijze waarop zijn onderneming bij de overheid bekend is: de basisidentificatiegegevens van zijn onderneming bij RSZ en zijn personeelsbestand. Ook de e-Box, de elektronische brievenbus voor zijn contacten met de overheid, heeft er een plek gevonden.

Het dashboard is een gamechanger. Voor het eerst krijgt een ondernemer geïntegreerd zicht op (een deel van) zijn RSZ-gegevens. Hoewel het dashboard op dit ogenblik nog in zijn kinderschoenen staat, is het de bedoeling om het informatieaanbod later uit te breiden, zegt Koen Snyders: ”Op langere termijn moet het dashboard de volledige situatie van een onderneming ten overstaan van de RSZ tonen. De werkgever moet er een antwoord krijgen op vragen zoals ‘Voldoe ik aan mijn RSZ-verplichtingen?’ en ‘Zijn al mijn RSZ-facturen betaald?’ In overleg met de werkgeversorganisaties en sociale dienstverrichters brengen wij de behoeften verder in kaart en zullen die stapsgewijze verder invullen.”