13 sep 2018 13:13

RSZ sluit integratietraject af

Einde augustus hebben 104 medewerkers van de Overzeese Sociale Zekerheid hun intrek genomen in het hoofdkantoor van de RSZ in Brussel. Met de verhuis is een voorlopig einde gekomen aan een intensief integratietraject. Alle medewerkers van de “geïntegreerde” RSZ zitten nu onder hetzelfde dak.

Netto-opbrengst: 19 miljoen euro

Omdat de verschillende afzonderlijke administraties werden samengebracht in hetzelfde gebouw, konden tijdens het integratietraject gebouwen worden verkocht. Dat leverde 37 miljoen euro op. De helft van dat geld werd opnieuw geïnvesteerd in een broodnodige renovatie van het RSZ-gebouw en in de integratie van de nieuwe diensten. De netto-opbrengst van deze hele operatie voor de schatkist is 19 miljoen euro. Het gaat om de directe opbrengsten. In het cijfer is geen rekening gehouden met de besparingen op onderhoudskosten op langere termijn. Inmiddels zijn de sleutels van de verkochte gebouwen overgedragen aan de nieuwe eigenaars.

Behalve financiële heeft deze operatie ook een paar interessante maatschappelijke gevolgen. Het samenbrengen van diverse administraties in één en hetzelfde gebouw is efficiënter en duurzamer dan het versnipperen van diensten. Interessant is ook dat de verkochte gebouwen veelal een herbestemming kregen als privéwoningen, wat een positieve impact heeft op de wijken waarin de gebouwen zijn gelegen.

Maggie De Block: “Dit is een geslaagd voorbeeld van een hervorming van een overheidsdienst met een meerwaarde voor de burger. Het samenbrengen van diverse administraties heeft een positieve impact op de dienstverlening! ”

Vijf fusies in drie jaar

De start van de integratiebewegingen situeert zich in 2015, toen de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) en de RSZ voor Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) werden samengevoegd tot DIBISS (Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels). Op 1 januari 2017 werd de DIBISS met zijn 223 medewerkers opgenomen in de RSZ, ook al bleven de medewerkers van de Overzeese Sociale Zekerheid nog op hun oude locatie werken – tot recentelijk dus.

In 2016 werden de inningstaken van de Bijzondere Verrekenkas voor de Binnenscheepvaart (BK4) aan de RSZ overgedragen.

Een erg belangrijke fusie was die met de Sociale Inspectie, die voorheen tot de FOD Sociale Zekerheid behoorde. In 2017 kwamen 272 medewerkers de RSZ-inspectie versterken. 

Tot slot werd op 1 januari 2018 de Hulp- en Voorzorgkas voor Zeevarenden (HVKZ) onderdeel van de RSZ.

Video: het redesign in beeld

Op 25 mei 2018 vond in Brussel een colloquium plaats over de 20ste verjaardag van de responsabilisering van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). Voor die gelegenheid liet de RSZ een animatiefilmpje maken dat de recente integratiebewegingen mooi in beeld brengt: https://youtu.be/O7i_r0yXvfg.