24 nov 2021 10:24

RSZ-toepassing voor de verplichte telewerkaangifte staat nu online

De telewerkaangifte, een van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus, is online beschikbaar.

Vier dagen per week

Sinds maandag 22 november is telewerk opnieuw verplicht voor alle ondernemingen, en dit voor minstens 4 dagen per week. Werkgevers zijn ook verplicht om een telewerkaangifte te doen voor alle werknemers die onder deze maatregel vallen.

Om de telewerkaangifte voor ondernemingen zo gemakkelijk mogelijk te maken, biedt de RSZ een onlinedienst aan waarin de aangifte op een eenvoudige manier kan gebeuren.

Telewerkaangifte is verplicht voor (bijna) alle werkgevers

Om de verplichte telewerkaangifte te doen, kunnen werkgevers vanaf nu de onlinedienst op het portaal van de sociale zekerheid gebruiken. Daar vinden ze alle informatie nodig om de aangifte te doen, en ook een directe link naar de plaats waar ze de aangifte moeten indienen.

Sommige werkgevers zijn vrijgesteld van de verplichte telewerkaangifte:

  • kmo’s waar minder dan 5 personen werken, welke ook de arbeidsrelatie is,
  • werkgevers uit de gezondheidszorg,
  • de politiediensten,
  • onderwijsinstellingen (behalve universiteiten en privéscholen), en
  • ondernemingen die werken met gevaarlijke stoffen.

Voor alle andere werkgevers is de aangifte verplicht.

Een vereenvoudigde procedure

De telewerkaangifte moet 1 keer per maand ingegeven worden. De telewerksituatie tot en met 31 december 2021 moet ten laatste op 30 november ingegeven worden. Deze aangifte bevat de telewerkgegevens van werknemers op 24 november.

Vanaf januari 2022 moet de telewerkaangifte uiterlijk op de 6de van elke maand gebeuren, ze bevat de thuiswerkgegevens voor werknemers op de 1e werkdag van de maand.

Blijft de situatie inzake telewerk ongewijzigd ten opzichte van de maand voordien, dan moet de werkgever geen nieuwe aangifte doen voor de daaropvolgende maand.

De werkgever moet de volgende 2 elementen aan de RSZ meedelen in de verplichte telewerkaangifte:

  • het aantal werknemers waarvoor de telewerkaangifte van toepassing is, en
  • het aantal werknemers wiens functie het niet toelaat om te telewerken.