29 okt 2015 18:07

RSZ waarschuwt voor valse betalingsuitnodigingen

Er zijn vervalste brieven in omloop die werkgevers oproepen om geld te storten op een rekeningnummer dat niet toebehoort aan de RSZ. Dat blijkt uit klachten van verontruste werkgevers. Er kon tijdig worden ingegrepen: voor zover bekend zijn er nog geen betalingen op het rekeningnummer verricht.

In de afgelopen dagen hebben meerdere werkgevers een vervalste brief ontvangen die hen oproept om achterstallige bijdragen uit 2014 te vereffenen. De gevraagde bedragen lopen in de duizenden euro’s. Hoewel de brief uiterlijk sterk lijkt op een echte RSZ-brief, behoort het rekeningnummer waarop de bedragen moeten worden gestort niet toe aan de RSZ. Het gaat dus om een geval van oplichting, vergelijkbaar met de situaties waar ook andere federale overheidsdiensten (bijvoorbeeld de FOD Financiën) recentelijk mee te maken hebben gekregen.

Rekening geblokkeerd

De RSZ heeft onmiddellijk klacht ingediend bij het parket van Brussel. Dat heeft een onderzoek ingesteld. Op het rekeningnummer, dat inmiddels is geblokkeerd, waren nog geen sommen gestort.

Gisteren al heeft de RSZ een eerste waarschuwing verstuurd naar de verantwoordelijken van de erkende sociale secretariaten. Bijna 90% van de Belgische ondernemingen besteedt zijn RSZ-administratie uit aan een erkend sociaal secretariaat. Ook alle andere sociale dienstverrichters zijn op de hoogte gebracht.

De vervalsing herkennen

  • Het vervalste document heeft de volgende kenmerken.
  • Het is gedateerd op 19/10/2015.
  • Het heeft betrekking op een regularisatie van achterstallige bijdragen uit 2014.
  • Het rekeningnummer dat wordt vermeld is: BE 46 0635 8987 6536, met als BIC GKCCBEBB
  • De enveloppe (met RSZ-logo) is gefrankeerd met een postzegel, wat niet gebruikelijk is bij de RSZ.

Bij twijfel

Werkgevers die twijfelen of een betalingsuitnodiging authentiek is, moeten direct contact opnemen met ofwel hun erkend sociaal secretariaat, ofwel de persoon die verantwoordelijk is voor de sociale administratie.