17 dec 2009 14:41

RSZPPO

Aanstelling van de administrateur-generaal van de RSZPPO

Aanstelling van de administrateur-generaal van de RSZPPO

De ministerraad heeft via een koninklijk besluit de heer François Florizoone aangewezen als administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO).

Hij was als eerste gerangschikt in de selectie die het selectiebureau van de federale overheid (SELOR) organiseerde. De ministers hebben de rangschikking van Selor bevestigd. Zijn aanwijzing werd ook goedgekeurd door het beheerscomité van de RSZPPO.