15 sep 2016 17:05

Ruim 370 gemeenten doen beroep op een door de federale overheid gesubsidieerde bemiddelaar in kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties

Brussel, 15 september 2016. Elke Sleurs, Staatssecretaris voor Grote Steden, publiceert vandaag samen met de POD Maatschappelijke Integratie een gids die het belang van de GAS-bemiddeling benadrukt bij de grote groep van lokale actoren.

Gemeentelijke administratieve sancties (G.A.S.) zijn sinds 1999 een instrument die steden en gemeenten ter beschikking hebben om inbreuken te bestraffen die vastgesteld worden ten aanzien van het gemeentereglement. Het stelt de lokale overheid in staat om een antwoord te bieden aan de plaatselijke overlastproblematiek. Bijzonder aan de GAS-wetgeving is dat de gemeenten verplicht zijn om een bemiddelingsaanbod te voorzien voor minderjarige overtreders.

Slechts een minderheid is minderjarig

87% van de bemiddelingsdossiers heeft betrekking op meerderjarige overtreders. Dit duidt er op dat de bemiddeling niet enkel een succesvolle maatregel is voor minderjarigen. Voor de grotere groep van meerderjarige overtreders wordt duidelijk de voorkeur gegeven aan de facultatieve bemiddelingsprocedure ten nadele van het opleggen van een administratieve geldboete. In amper 13% van de dossiers hadden we te maken met minderjarige overtreders.

Lawaaihinder, vernielingen van roerende eigendommen en sluikstorten zijn de meest voorkomende overtredingen waarvoor een bemiddelingsprocedure ingeschakeld wordt. Dit leidde vaak tot het maken van afspraken tussen alle partijen met betrekking tot het herstellen van de geleden schade of een alternatieve vergoeding die rekening houdt met de inbreuk.

“De essentie van de bemiddeling ligt niet enkel in de responsabilisering van de overtreders en het herstellen van de veroorzaakte schade, maar wordt ook vaak omschreven als een verzoeningsproces tussen de gemeente en de betrokken partijen”, zegt  Julien Van Geertsom, Voorzitter POD MI

Een duidelijk evolutie in de lokale aanpak: van bestraffing naar bemiddeling

Wetenschappelijk onderzoek in 2006 wees uit dat amper 207 lokale besturen in een beperkte mate een beroep deden op een bemiddelaar. De procedure werd vaak als zwaar, ingewikkeld en onduidelijk omschreven.

Sinds de wetswijziging van 2013 hebben de lokale besturen een lange weg afgelegd. Door samen te werken met de 30 steden die sinds 2007 voor de aanwerving van hun bemiddelaar een financiële tussenkomst van de federale overheid kregen, kunnen nu ruim 370 lokale besturen gebruik maken van een gesubsidieerde bemiddelaar.

“Het vaker toepassen van de bemiddelingsprocedure geeft een duidelijk signaal aan zowel jongeren als ouderen dat hun gedrag ongepast is in de maatschappij en draagt bij tot de bewustwording ervan”, zegt staatssecretaris Elke Sleurs. “De GAS-bemiddeling vertrekt zowel vanuit de beleving van de overtreders als de slachtoffers en zoekt daarbij ook naar onderliggende redenen van het afwijkend gedrag.”

Een praktische gids aan de hand van veel gestelde vragen

Met de publicatie van deze brochure willen Elke Sleurs en de POD Maatschappelijke Integratie het belang van de GAS-bemiddeling op lokaal niveau benadrukken en de kennis ervan verruimen naar het brede veld van lokale actoren die bijdragen aan een lokaal preventiebeleid.

Aan de hand van heel concrete en vaak gestelde vragen, is deze brochure een praktische gids voor de lokale besturen. De brochure is zowel digitaal als op papier beschikbaar en te verkrijgen via: http://www.mi-is.be/nl/brochure-bemiddeling-kader-van-de-gemeentelijke-administratieve-sancties

 

Meer informatie:

POD Maatschappelijke Integratie

com@mi-is.be | +32 2 508 85 85

Kabinet Elke Sleurs

Jeroen Lemaitre

Woordvoerder

+32 486 51 86 55