16 jan 2004 18:00

Ruling

De Ministerraad heeft een aantal maatregelen getroffen om de werking van de dienst "Voorafgaande beslissingen" ("rulingdienst") die is opgericht in het kader van de wet van 24 december 2002 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, te optimaliseren.

De Ministerraad heeft een aantal maatregelen getroffen om de werking van de dienst "Voorafgaande beslissingen" ("rulingdienst") die is opgericht in het kader van de wet van 24 december 2002 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, te optimaliseren.

Om sneller een beslissing te treffen in de dossiers die door de betrokken belastingplichtigen bij die dienst zijn ingediend en om op die manier ook sneller rechtszekerheid te geven aan die belastingplichtigen: - zal de organisatie en de werking van de dienst geherstructureerd worden; - zal voorzien worden in een minimum personeelsbezetting van 20 personen; - zal de kennisopbouw binnen die dienst verzekerd worden door tewerkstelling van het personeel voor een minimumduur van 5 jaar. Er werd eveneens beslist het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 aan te passen zodat, conform de internationale regels ter zake, ook verminderingen van de winst van vennootschappen die behoren tot een multinationale groep mogelijk zijn zonder gevaar op dubbele belasting. Ook door deze maatregel zal de rechtszekerheid van de belastingplichtige vennootschappen in belangrijke mate vergroten en zal een aantrekkelijkere omgeving worden gecreëerd voor investeringen.