18 mrt 2011 11:30

Sabena

Belgische overheid versus Sabena

Belgische overheid versus Sabena

De ministerraad beslist afstand te doen van het geding dat België bij het Internationaal gerechtshof tegen Zwitserland heeft ingesteld over het faillissement van Sabena. Het geschil van 21 december 2009 werd ingesteld op basis van de schending van het vedrag van Lugano.

In de preliminaire bezwaren verklaarde Zwitserland dat het arrest van het Zwitserse federale gerecht van 30 september 2008 niet betekende dat een uitspraak van het Belgisch gerecht door het Zwitserse gerecht niet kan worden erkend. Wegens deze verklaring van Zwitserland en met het akkoord van de Europese Unie heeft België besloten om afstand te doen van het geding.

Bovendien heeft het Hof van Beroep van 27 januari 2011 in afwachting van een strafrechterlijke uitspraak aan de overheid slechts een schadevergoeding en interesten van minder dan 300 000 euro toegekend. Het hof acht echter wel Sairgroupe en Sairlines verantwoordelijk voor het faillissement van Sabena.