14 mrt 2006 10:48

Sabena-Dossier: Belgische Staat -groep Swissair

IN HET SABENA-DOSSIER DIENT DE BELGISCHE STAAT TE ZURICH STRAFRECHTELIJK KLACHT IN TEGEN DE GEWEZEN BESTUURDERS VAN DE GROEP SWISSAIR

Naast de burgerlijke procedure voor het hof van beroep van Brussel, heeft de Belgische staat een strafrechtelijke klacht ingediend te Zurich tegen de gewezen verantwoordelijken van de groep Swissair, met name voor oplichting en valsheid in de jaarrekeningen, die de strafrechtelijke klacht van Sabena versterkt inzake deloyaal beheer.

In het kader van het onderzoek gevoerd door het parket van het kanton Zurich rond de omstandigheden van de val van de groep Swissair, heeft de Belgische staat vandaag te Zurich klacht ingediend tegen de gewezen bestuurders van de groep Swissair alsook tegen X.

IN HET SABENA-DOSSIER DIENT DE BELGISCHE STAAT TE ZURICH STRAFRECHTELIJK KLACHT IN TEGEN DE GEWEZEN BESTUURDERS VAN DE GROEP SWISSAIR Naast de burgerlijke procedure voor het hof van beroep van Brussel, heeft de Belgische staat een strafrechtelijke klacht ingediend te Zurich tegen de gewezen verantwoordelijken van de groep Swissair, met name voor oplichting en valsheid in de jaarrekeningen, die de strafrechtelijke klacht van Sabena versterkt inzake deloyaal beheer. In het kader van het onderzoek gevoerd door het parket van het kanton Zurich rond de omstandigheden van de val van de groep Swissair, heeft de Belgische staat vandaag te Zurich klacht ingediend tegen de gewezen bestuurders van de groep Swissair alsook tegen X.

Het parket van Zurich, belast met de strafrechtelijke vervolging van de gewezen bestuurders die verantwoordelijk zijn voor deze val, moet inderdaad bepalen in welke mate anderen naast de gewezen bestuurders, zoals de commissarissen van de groep Swissair, betrokken zijn bij de misdrijven waarvan de gewezen verantwoordelijken van de groep Swissair worden beschuldigd. De strafrechtelijke klacht die de curatele van Sabena reeds indiende te Zurich is in hoofdzaak gericht op de fraude begaan door de leiding van de groep Swissair in het beheer van Sabena die heeft geleid tot het faillissement (misdrijf van deloyaal beheer). In het bijzonder blijkt uit de conclusies en stukken ingediend door de curatele van Sabena voor het hof van beroep van Brussel dat, via diverse manoeuvres, de groep Swissair Sabena beslissingen liet nemen die tegen de belangen van Sabena indruisten, maar gunstig waren voor de Zwitserse filialen van de groep. Door boekhoudkundige kunstgrepen zorgde de groep Swissair ervoor dat de verliezen van Sabena niet voorkwamen in de rekeningen van de groep, en dat in tegenstelling tot de winsten van de Zwitserse filialen die zich verrijkten, meerbepaald ten koste van Sabena. De Belgische staat steunt de strafrechtelijke klacht van Sabena en verwijt de gewezen bestuurders van de groep Swissair oplichting door de herkapitalisatie van Sabena in januari 2001 waarbij voordeel werd gehaald uit de financiële moeilijkheden van Sabena. Sindsdien is gebleken dat enerzijds de financiële moeilijkheden van Sabena grotendeels te wijten waren aan het deloyale beheer van Sabena door de groep Swissair en dat anderzijds bij het afsluiten van de overeenkomsten, de gewezen bestuurders van de groep Swissair wisten dat, omwille van de rampzalige financiële situatie, deze zijn eigen verplichtingen jegens Sabena niet zou kunnen naleven. Bovendien besloot de groep Swissair in februari 2001 reeds – zonder de Belgische staat daarvan op de hoogte te stellen - zich te willen losmaken van Sabena. Deze oplichting was mogelijk via diverse manipulaties in de voorstellingen aan de raad van bestuur van Sabena, die duidelijk werden aangetoond door de curatele van Sabena, en via manipulaties in de rekeningen van de groep Swissair, waarop werd gewezen door een intern onderzoek bevolen door de vereffenaar van de groep Swissair. Zo hebben SAirGroup en SAirLines in hun rekeningen de verliezen niet aangegeven van de luchtvaartmaatschappijen waarin zij een participatie hadden. De Belgische staat heeft eveneens klacht ingediend voor valsheid in jaarrekeningen. In het kader van deze strafrechtelijke klacht heeft de Belgische staat het bedrag van zijn schade niet becijferd, in afwachting van de uitkomst van de burgerrechtelijke procedure die momenteel hangende is voor het hof van beroep van Brussel. De Belgische staat eist zowat een miljard euro van SAirGroup en SAirLines ter herstel van de fouten die deze laatste hebben begaan tijdens de onderhandeling en de uitvoering van de akkoorden betreffende Sabena. De Belgische staat behoudt zich het recht voor in Zwitserland nog burgerlijke rechtsvorderingen in te dienen tegen de personen die als verantwoordelijken worden aangeduid door het te Zurich lopende strafrechtelijke onderzoek.