09 dec 2011 19:17

Sadia vermoord omdat ze een vrouw was

Brussel, 9 december 2011 - Het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen heeft zonet geoordeeld dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord met het motief dat zij haar familie zou hebben onteert door te weigeren zich te schikken aan de rol die haar zou zijn toegewezen als vrouw en geweigerd heeft toe te geven aan een gedwongen huwelijk.

Brussel, 9 december 2011 - Het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen heeft zonet geoordeeld dat Sadia Sheikh door haar familie werd vermoord met het motief dat zij haar familie zou hebben onteert door te weigeren zich te schikken aan de rol die haar zou zijn toegewezen als vrouw en geweigerd heeft toe te geven aan een gedwongen huwelijk.

Het is de eerste maal in België dat eremoord wordt veroordeeld. Het is de eerste maal dat het criterium geslacht wordt erkend als verzwarende omstandigheid. Het is, naar alle waarschijnlijkheid, de eerste maal dat poging tot gedwongen huwelijk wordt bestraft.

Deze rechtspraak zal dienen als waarschuwing aan daders van eergerelateerd geweld en van gedwongen huwelijken. Voortaan weten zij dat dergelijke traditionele praktijken niet onbestraft blijven en dat deze vatbaar zijn aan strafrechtelijke sancties. Deze rechtspraak zal slachtoffers aanmoedigen om niet te zwichten aan de druk, en zelfs klacht in te dienen van zodra de eerste tekenen zich voordoen – bedreigingen, pesterijen, …- alvorens dit uitmondt in dergelijke dramatische gevolgen”, verklaart Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Perscontact: Elodie Debrumetz Communicatieverantwoordelijke 02 233 49 47 04 97 23 67 67 Elodie.debrumetz@iefh.belgique.be   Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel Tel.: 02 233 41 75 Fax: 02/233 40 32 www.iefh.belgium.be