08 jun 2015 13:09

Samen voor elkaar! 70 jaar sociale zekerheid in België: dat moet gevierd worden

Op 28 december 1944 ontstond in België het socialezekerheidsstelsel zoals wij het vandaag kennen. 70 jaar sociale zekerheid in België: lang of kort, het is in ieder geval de gelegenheid om dit te vieren met een campagne die het woord aan de burger geeft.

Een campagne voor de burger

Wederzijdse hulp en solidariteit: dat is de basis van het socialezekerheidsstelsel in België. Cocreatie, samen met de burger, is daarnaast een van de essentiële elementen in de manier van werken van de FOD Sociale Zekerheid. Deze campagne is dan ook op deze principes gebouwd, een campagne die het woord geeft aan Belgische burgers. Zij kunnen hun visie over en hun ervaringen met onze sociale zekerheid delen.

De campagne bestaat uit een tv-spot, een making-off van de spot, een website en een Facebookpagina.

Oproep tot getuigenissen

Door burgers uit te nodigen hun verhaal te vertellen wil de FOD Sociale Zekerheid ook het fundamenteel solidaire karakter van onze sociale zekerheid weer benadrukken. De slogan van de campagne “Samen voor elkaar” moet herinneren aan het DNA van onze sociale zekerheid dat gebaseerd is op wederzijdse solidariteit: de ene dag helpen we; de andere dag worden we geholpen.

Bij de start van de campagne beschikken we al over de getuigenissen van Guillaume, Marga, Nuran, Marie, Selvi, Danny, Patrick, Vincent en Joëlle. In hun eigen woorden vertellen zij ons hoe verschillend hun leven eruit zou zien zonder hulp van onze sociale zekerheid op een bepaald ogenblik in hun leven. Hun getuigenissen staan centraal op de website: www.samenvoorelkaar.be.

We nodigen burgers van alle leeftijden en uit alle lagen van de bevolking uit hetzelfde te doen en ons te vertellen waarom ook zij vinden dat de basis van onze sociale zekerheid belangrijk is.

Maggie De Block, minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, benadrukt de boodschap van de campagne: "In 70 jaar tijd hebben we in ons land een zeer goed systeem van sociale zekerheid uitgebouwd. We moeten er nu alles aan doen om dit systeem in de toekomst voor de mensen te vrijwaren."

Campagnemateriaal

Tv-spot: https://youtu.be/XD4CEDLkclU
Making-off: https://youtu.be/rbkZu6geE8c
Website: www.samenvoorelkaar.be
Facebookpagina: https://www.facebook.com/70ans70jaar.be
# Twitter: #samenvoorelkaar

Voor meer informatie

Barbara de Clippel | woordvoerder FOD Sociale Zekerheid
+32 473 13 13 29 | press@minsoc.fed.be | @fodsz

Els Cleemput | woordvoerder minister Maggie De Block
+32 475 29 28 77 | els.cleemput@minsoc.fed.be | @Maggie_DeBlock