25 feb 2005 16:00

Samenleving en toekomst

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad het programma van beleidsondersteunend sociaal-wetenschappelijk onderzoek 'Samenleving en toekomst' goed.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad het programma van beleidsondersteunend sociaal-wetenschappelijk onderzoek 'Samenleving en toekomst' goed.

Het programma wil bijdragen tot de versterking van het kennispotentieel, om het federale beleid over een aantal sociaal-economische vraagstukken te ondersteunen. Het gaat om sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de ruime betekenis (sociologie, sociale geografie, criminologie, economie...). Maar ook andere disciplines kunnen ingezet worden om een bijkomende benadering te leveren. De onderzoeksthema's werden gekozen op basis van een enquête bij potentiële gebruikers. 1. Democratie in een internationale context 2. De werking van de instellingen 3. Constitutioneel bestel en justitie 4. Economie en governance 5. Wetenschap, kennis, nieuwe technologieën en internet 6. Ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit 7. Ongelijkheid en sociale uitsluiting 8. Bijzondere doelgroepen van een beleid van sociale cohesie: vrouwen en ouderen 9. Multiculturaliteit en sociale cohesie 10. Arbeidsmarkt, kwaliteit van de arbeid en werkgelegenheid 11. Billijkheid en gezondheid Er mogen contracten met buitenlandse onderzoeksploegen worden gesloten tot maximum 20% van het onderzoeksbudget. Er zullen twee oproepen tot voorstellen van ondezoeksinstellingen uit de non-profitsector worden gelanceerd. Het budget bedraagt 18.597.000 euro voor de periode 2005-2012. Het Federaal Wetenschapsbeleid staat in voor de operationele directie en het beheer van de actie.