02 dec 2016 16:57

Samenstelling en werking van de investeringscel voor de spoorwegen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed om de samenstelling en de werking van de investeringscel voor de spoorwegen te bepalen.

Het ontwerp voert de wet van 21 maart 1991 uit over de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. Die wet voorziet de oprichting van een investeringscel voor het spoor. 

Deze investeringscel zal op twee niveaus functioneren:

  • technisch-analytisch niveau
  • strategisch niveau 

Het is de bedoeling om de gewesten te betrekken bij de werkzaamheden van de investeringscel. De gewestregeringen worden daarom uitgenodigd om vrijblijvend deel te nemen aan vergaderingen op het technisch-analytisch niveau. Daarnaast worden de gewesten ook betrokken op het strategisch niveau via een werkgroep onder het Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.