02 dec 2016 16:58

Ministerraad van 2 december 2016

De ministerraad vergaderde op vrijdag 2 december 2016 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van Charles Michel.

Tijdens de persconferentie heeft de eerste minister aangekondigd dat de regering met veel aandacht het rapport van de Europese politiedienst Europol over terreurdreiging heeft gelezen. In het kader daarvan bevestigde de ministerraad vandaag dat de steun van Defensie aan de politie voor bewakingsopdrachten op straat verdergezet zal worden met 1250 militairen . De regering heeft eveneens de zesde verdeling van de interdepartementele provisie om genomen maatregelen in de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme te versterken, goedgekeurd. Deze beslissingen werden verder toegelicht door minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Daarnaast kondigde minister van Telecommunicatie Alexander De Croo aan dat het koninklijk besluit dat het anoniem gebruik van prepaidkaarten onmogelijk maakt, binnenkort van kracht wordt.

Wat economie betreft, heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet toegelicht dat fiscale aftrek invoert voor innovatie-inkomsten. Die aftrek moet de huidige aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo benadrukte dat deze maatregel ook geldt voor softwareprogramma's. 

De regering nam ook belangrijke besluiten inzake Energie, legde minister van Energie Marie Christine Marghem uit. Enerzijds gaat het om de goedkeuring van een strategische oriëntatienota over begeleidingsmaatregelen bij de kernuitstap, voorzien in 2025. Anderzijds heeft de ministerraad in eerste lezing een voroontwerp van wet goedgekeurd dat de elektriciteitswet aanpast voor wat het beheer van de vraag en opslagmogelijkheden betreft.

Minister van Defensie Steven Vandeput besprak vervolgens de operationele inzet van de Belgische defensie voor het jaar 2017.

Ten slotte vermeldde de eerste minister nog twee belangrijke maatregelen die vandaag genomen werden, namelijk de herverdeling van kredieten in het kader van de dode hand (oftewel de vrijstelling van onroerende voorheffing voor bepaalde gebouwen) en de definitieve goedgekeuring van de programmawet, die begrotingsplannen uitvoert en de strategieën van de regering omzet in economisch en sociaal beleid.