02 dec 2016 16:57

Verdeling kredieten voor het dekken van uitgaven van maatregelen en nieuwe initiatieven in de strijd tegen terrorisme en radicalisme

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès een ontwerp van koninklijk besluit goed over een zesde verdeling van de provisie die dient om de uitgaven te dekken voor de versterking van de genomen maatregelen en de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme.

Het ontwerp van koninklijk besluit legt de zesde verdeling vast van de provisie die samenhangt met de strijd tegen terrorisme en radicalisme voor het jaar 2016. Er wordt een totaal bedrag van 15.331.880 euro verdeeld in vastlegging en 14.497.397 euro in vereffening.