02 dec 2016 16:58

Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed om fiscale aftrek voor innnovatie-inkomsten in te voeren.

In overeenstemming met het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) van de OESO zal de aftrek voor innovatie-inkomsten de aftrek voor octrooi-inkomsten vervangen, volgens de wet van 3 augustus 2016. De aftrek zal voortaan niet meer berekend worden op bruto, maar op netto-inkomsten.

Om de competitiviteit van het regime te behouden ondanks deze beperkingen opgelegd door de OESO, zal de aftrek uitgebreid worden tot:

  • kwekersrechten
  • weesgeneesmiddelen
  • data-exclusiviteit
  • marktexclusiviteit 
  • auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's

Het tarief van de aftrek wordt opgetrokken tot 85% en de niet-gebruikte aftrek kan worden overgedragen. Het voorontwerp voorziet de mogelijkheid om de aftrek reeds toe te passen vanaf de aanvraag van het intellectueel eigendomsrecht.

Het voorontwerp wordt hoogdringend voor advies voorgelegd aan de Raad van State.