02 dec 2016 16:58

Aanstelling van leden van het wetenschappelijk comité van het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed om leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) te benoemen. 

De leden van het comité worden benoemd voor een periode van vier jaar, hernieuwbaar. Er worden 22 leden aangesteld:

 • Dr. Lic. Sophie Bertrand, Institut Scientifique de Santé Publique
 • Prof. Dr. Ir. Mieke Buntinx, Universiteit Hasselt
 • Prof. Dr. Antoine Clinquart, Université de Liège
 • Dr. Philippe Delahaut, CER Groupe
 • Prof. Dr. Ir. Bruno De Meulenaer, Universiteit Gent
 • Dr. Ir. Nick De Regge, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques
 • Prof. Dr. Apr. Sarah De Saeger, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Jeroen Dewulf, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Lieven De Zutter, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Ir. Mia Eeckhout, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Ir. Annemie Geeraerd, Katholieke Universiteit Leuven
 • Dr. Lic. Wet. Lieve Herman, Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
 • Prof. Dr. Ir. Peter Hoet, Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. Dr. Ir. Jacques Mahillon, Université catholique de Louvain
 • Prof. Dr. Claude Saegerman, Université de Liège
 • Prof. Dr. Lic. Marie-Louise Scippo, Université de Liège
 • Prof. Dr. Ir. Pieter Spanoghe, Universiteit Gent
 • Prof. Dr. Ir. Niko Speybroeck, Université catholique de Louvain
 • Prof. Dr. Etienne Thiry, Université de Liège
 • Dr. Thierry van den Berg, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques
 • Dr. Ir. François Verheggen, Université de Liège-Gembloux Agro-Bio Tech
 • Dr. Sc. Pierre Wattiau, Centre d’Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques

Het wetenschappelijk comité ingesteld bij het FAVV moet verplicht worden geraadpleegd voor advies over alle wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke besluiten over de risico-evaluatie en het risicobeheer in de voedselketen, met uitzondering van de omzetting van Europese richtlijnen. 

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.