02 dec 2016 16:57

Belgische operationele inzet van Defensie voor 2017

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput het operationele inzetplan voor 2017 goed.

De Belgische Defensie zal in 2017 bijdragen tot de operaties van de NAVO, de Europese Unie en de Verenigde Naties en zet zijn militaire partnerschap met verschillende Afrikaanse landen voort. De inzet in 2017 kadert in de continuïteit van de operaties van 2016. 

Binnen het 'Readiness Action Plan' voor de NAVO-lidstaten zal België in 2017 bijdragen aan een ontmijningsoperatie in de Baltische Zee gedurende acht weken met 45 personen. De luchtpolitie wordt voor vier maanden versterkt met vier F-16 vliegtuigen en ongeveer 50 militairen. Verder houdt België 6 F-16 vliegtuigen, een mijnenjager en een fregat in hoge staat van paraatheid. België neemt tijdens de eerste helft van het jaar met ongeveer 270 militairen deel aan de European Union Battle Group. 

Daarnaast stelt België een transportcompagnie van ongeveer 90 militairen ter beschikking, in het kader van de oprichting van een multinationale ‘Battle Group’ om de collectieve verdediging van de Baltische Staten en Polen te versterken. 

De Belgische defensie zal ook deelnemen aan maritieme operaties. Een fregat met maximaal 175 bemanningsleden zal 8 weken lang patrouilleren op de Middellandse Zee in het kader van  ‘EUNAVFORMED SOPHIA’ om mensen- en wapenhandel te bestrijden, terroristische groeperingen te stoppen en mensen in nood op zee te redden. 

Ook Belgisch personeel van het ‘Airborne Warning and Control System’ (AWACS) zal bijdragen aan de lopende NAVO-operatie in de Middellandse Zee in de strijd tegen het terrorisme. Hiervoor worden 4 militairen ingezet. 

In het kader van de internationale coalitie tegen IS, zal Defensie ook in 2017 deelnemen aan luchtoperaties, in samenwerking met Nederland. Tot 1 juli 2017 zullen 110 militairen de basis in Jordanië bemannen, waar de Belgische F-16’s gestationeerd zijn. Daarna levert België een beveiligingseenheid van 30 militairen tot eind juni 2018. 

Om de Iraakse militaire troepen te steunen in het uitvoeren van hun soevereiniteit op het volledige grondgebied, zal Defensie met ongeveer veertig militairen vanuit een beveiligde locatie in Irak deelnemen aan het programma ‘Building Partner Capacity’. 

Gezien de onstabiele politieke situatie in het Midden-Oosten, blijft België er aanwezig voor de VN-waarnemingsopdracht ‘UNTSO’. 

In akkoord met Tunesië, zal Defensie in 2017 bilaterale militaire bijstand bieden aan Tunesië in de strijd tegen het terrorisme. 

Sinds 3 juli 2016 heeft België de leiding genomen over de trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM). Ook in 2017 zullen hiervoor 175 militairen ingezet worden om de leiding van de opdracht te verzekeren tot midden 2018. Om de capaciteiten van een aantal landen in de regio te ondersteunen, zal Defensie in Niger 40 militairen inzetten voor vijf weken, in het kader van operatie ‘FLINTLOCK’ onder leiding van Canada. 

Wat multilaterale en bilaterale activiteiten in de Democratische Republiek Congo betreft, zal Defensie de eerder gedane inspanningen bestendigen. 

De actuele bijdrage van de Belgische Defensie aan de NAVO-opdracht ‘Resolute Support’ (RSM) in Afghanistan bedraagt een 75-tal militairen in Masar-e-Sharif en Kaboel om de Afghaanse veiligheidsgroepen te trainen. België blijft in 2017 aanwezig in Afghanistan, zo lang de operatie geen nieuwe fase ingaat.

België stelt ook capaciteiten voor aan de VN: zowel voor operaties in de lucht als op zee worden materiaal en troepen ter beschikking gesteld.