02 dec 2016 16:57

Steun aan het verspreid en gecombineerd vervoer voor 2017-2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een voorontwerp van wet goed om de steunmaatregelen voor het verspreid en gecombineerd vervoer te verlengen voor de periode 2017-2020.

Het voorontwerp van wet voegt een nieuwe bepaling toe om het risico te voorkomen op meerdere subsidieaanvragen voor één enkele wagon bij verspreid vervoer. Voor het gecombineerd vervoer wordt het bestaande systeem van subsidies verlengd.

Goederenvervoer per spoor heeft een gunstige invloed op het milieu en moet dus verder aangemoedigd worden. Door het verspreid en gecombineerd vervoer te subsidiëren, daalt het aantal vrachtwagens op de Belgische wegen en wordt de uitstoot van CO2 teruggeschroefd. 

Het verspreid vervoer, ook wel ‘Single Wagon Load’ genoemd, vraagt veel middelen om de goederen te kunnen sorteren tijdens het traject en op de eindbestemming. Ook bij gecombineerd vervoer zijn er bijkomende kosten omdat de goederen meermaals worden overgeladen van het ene vervoermiddel op het andere. Al die inspanningen zorgen ervoor dat goederenvervoer per spoor verlieslatend is en dus subsidies nodig heeft. Als verspreid en/of gecombineerd vervoer zou wegvallen, heeft dat immers nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid, de bevoorrading van industriesites en het aantal vrachtwagens op de weg.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.