02 dec 2016 16:58

Dode hand 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die het bijzonder krediet voor 2016 berekenen en verdelen over de gemeenten, gewesten en de agglomeratie Brussel waar eigendommen gelegen zijn die vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing.

Voor de gemeenten bedraagt het bijzondere krediet voor 2016 88.724.475 euro. Hun aandeel verdeeld over de gewesten bedraagt:

  • 8.328.914 euro voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest
  • 6.461.187 euro voor de gemeenten van het Waalse Gewest
  • 73.934.374 euro voor de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de gewesten bedraagt het aandeel:

  • 623.245 euro voor het Vlaamse Gewest
  • 242.425 euro voor het Waalse Gewest
  • 2.572.223 euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het bijzondere krediet voor de agglomeratie Brussel bedraagt 15.150.393 euro.

De aandelen worden berekend volgens de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten.

Ontwerpen van koninklijke besluiten tot berekening en verdeling, voor het jaar 2016, van het bijzonder krediet ten voordele van de de gemeenten, van de gewesten en van de Brusselse Agglomeratie op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing