02 dec 2016 16:57

Verbetering van het proces voor inning van retributies van het FAVV

Op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus keurt de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed over retributies voor de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het ontwerp wil de inning van de facturen efficiënter later verlopen door:

  • een uniforme termijn van 30 kalenderdagen voor de betaling van de facturen in te stellen
  • de termijn waarop een ingebrekestelling wordt verstuurd volgend op de aanmaning van 2 maanden tot 1 maand te verkorten.

Het ontwerp wordt voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.